Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  13. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o przeprowadzenie dyskusji przy punkcie pierwszym porządku obrad: informacja rządu o Strategii Gospodarczej "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca"
senator Zbigniew Romaszewski
 1 Porzadek obrad Senator Jerzy Adamski
 1 Porzadek obrad Senator Zbigniew Romaszewski
 1 Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzynastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: informacja rządu o Strategii Gospodarczej "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca"
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Minister Finansów Marek Belka
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Minister Gospodarki Jacek Piechota
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Cieślak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Wielowieyski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Spychalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Spychalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Robert Smoktunowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Kruszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Borkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Janowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Bartos
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Sztorc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Izdebski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Borkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Marek Belka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Gospodarki Jacek Piechota
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Andrzej Zdebski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mieczysław Muszyński
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o stanie klęski żywiołowej
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Józef Dziemdziela&
9;
 1 2Sprawozdania Wycofanie wniosku mniejszości
senator sprawozdawca mniejszości Józef Dziemdziela
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Gołąbek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Drożdż
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Józef Dziemdziela
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Gołąbek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Józef Dziemdziela
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Gołąbek
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
dyrektor Tadeusz Bałachowicz
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Józef Dziemdziela
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Zbigniew Sobotka
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Wystąpienie dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
dyrektor Tadeusz Bałachowicz
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Władysław Mańkut
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator January Bień
 1 3Dyskusja Senator Teresa Liszcz
 1 3Dyskusja Senator Andrzej Wielowieyski
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
sekretarz stanu Wiesław Ciesielski
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
senator sprawozdawca Włodzimierz Łęcki
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
senator sprawozdawca Kazimierz Drożdż
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
senator sprawozdawca Henryk Dzido
 1 6Dyskusja Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Irena Kurzępa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Janusz Konieczny
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
senator sprawozdawca Zygmunt Cybulski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zenon Kosiniak-Kamysz
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Janusz Konieczny
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
senator sprawozdawca Bogusław Litwiniec
 1 8Sprawozdania Senator Bogusław Litwiniec
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 Oświadczenia senatorskie Zamknięcie dyskusji
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Irena Kurzępa
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Maria Szyszkowska
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Grzegorz Matuszak
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Marek Balicki
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Anna Kurska
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Adam Biela
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Mieczysław Mietła
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Józef Dziemdziela
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o stanie klęski żywiołowej
Głosowanie nr: 13
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Władysław Mańkut
 1 3Sprawozdania Senator Andrzej Wielowieyski
 1 3Głosowanie Głosowanie
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 14
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowanie
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
Głosowanie nr: 15
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Głosowanie Głosowanie
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie
Głosowanie nr: 16
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17, 18
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
Głosowanie nr: 19
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 1 7Głosowanie Głosowanie
 1 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości
Głosowanie nr: 20
 1 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 1 8Głosowanie Głosowanie
 1 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.
Głosowanie nr: 21
 1 Oświadczenia senatorskie Oświadczenia
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Kazimierz Drożdż
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 Złożone do protokołu Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Marię Szyszkowską
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Marię Szyszkowską
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Cieślaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Januarego Bienia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Wnuka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Bartosa
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Bartosa
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Wiesława Pietrzaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Roberta Smoktunowicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Bielawskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Żenkiewicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Rzemykowskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Lewickiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Sztorca

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.