Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  18. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci senatora Edwarda Wendego
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
senator Ryszard Sławiński
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu
senator Irena Kurzępa
 1 Porzadek obrad Senator Mieczysław Janowski
 1 Porzadek obrad Senator Andrzej Wielowieyski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
senator Lesław Podkański&
9;
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad osiemnastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Lesław Podkański
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Maciej Leśny
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Maciej Leśny
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Maciej Leśny
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Sztorc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Maciej Leśny
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Bogusław Mąsior
 1 1Dyskusja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Maciej Leśny
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Grzegorz Matuszak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Simonides
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Matuszak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Gerard Czaja
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Szydłowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Matuszak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Matuszak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Matuszak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Janowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Chronowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Janik
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Dorota Simonides
 1 2Dyskusja Senator Zbyszko Piwoński
 1 2Dyskusja Senator Adam Biela
 1 2Dyskusja Senator Teresa Liszcz
 1 2Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Matuszak
 1 2Dyskusja Senator Zdzisław Jarmużek
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Janowski
 1 2Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Borkowski
 1 2Dyskusja Senator Irena Kurzępa
 1 2Dyskusja Senator Bogusław Litwiniec
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Kulak
 1 2Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Juliusz Braun
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bogusław Litwiniec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Doktorowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Simonides
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Bartos
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Bachleda-Księdzularz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Janowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bogusław Mąsior
 1 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliusz Braun
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Ryszard Sławiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Teresa Liszcz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliusz Braun
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Teresa Liszcz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliusz Braun
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 3  Senator Tadeusz Bartos
 1 3  Senator Jan Szafraniec
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Kazimierz Pawełek
 1 3Dyskusja Senator Kazimierz Pawełek
 1 3Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Sławiński
 1 3Dyskusja Senator Grzegorz Matuszak
 1 3Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliusz Braun
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Grzegorz Lato
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Bachleda-Księdzularz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Lato
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Bartos
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Lato
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
podsekretarz stanu Adam Giersz
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Irena Kurzępa
 1 4Dyskusja Senator Franciszek Bachleda-Księdzularz
 1 4Dyskusja Senator Tadeusz Bartos
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1   Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Jerzego Cieślaka w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
senator Marek Balicki
 2 Porzadek obrad Senator Marek Balicki
 2   Senator Ryszard Jarzembowski
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Lesław Podkański
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Głosowanie nr: 6
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Krystyna Doktorowicz
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca mniejszości Jan Szafraniec
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 7
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
Głosowanie nr: 8
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 9, 10
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu
Głosowanie nr: 11
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca Mieczysław Mietła
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Simonides
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Mietła
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Simonides
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Mietła
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jolanta Banach
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Senator Sławomir Izdebski
 2 5Dyskusja Senator Zbigniew Kulak
 2 5Dyskusja Senator Henryk Stokłosa
 2 5Dyskusja Senator Olga Krzyżanowska
 2 5Głosowanie Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Bogusław Mąsior
 2 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Małgorzata Okońska-Zaremba
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Małgorzata Okońska-Zaremba
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
senator sprawozdawca Andrzej Wielowieyski
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Apolonia Klepacz
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 2 7Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Zaręba
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Wielowieyski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Zaręba
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Sławomir Dąbrowa
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca Marek Balicki
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Religa
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Olga Krzyżanowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Gerard Czaja
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Balicki
 2 8  Senator Franciszek Bachleda-Księdzularz
 2 8  Senator Marek Balicki
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Ewa Kralkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Gerard Czaja
 2 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Senator Olga Krzyżanowska
 2 8Dyskusja Senator Janusz Bielawski
 2 8Dyskusja Senator Wojciech Pawłowski
 2 8Dyskusja Senator Marek Balicki
 2 8Dyskusja Senator Zbigniew Religa
 2 8Dyskusja Senator Krystyna Sienkiewicz
 2 8Dyskusja Senator Zdzisław Jarmużek
 2 8Dyskusja Senator Zbigniew Religa
 2 8Dyskusja Senator Zdzisław Jarmużek
 2 8Dyskusja Senator Ewa Serocka
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Bogusław Mąsior
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Marek Wejtko
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Graczyński
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marek Wejtko
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Graczyński
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marek Wejtko
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Senator Bogusław Mąsior
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
senator sprawozdawca Zygmunt Cybulski
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Janusz Konieczny
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Janowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Konieczny
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Marek Wejtko
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marek Wejtko
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Genowefa Ferenc
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Janowski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marek Wejtko
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Bryzek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Genowefa Ferenc
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Bryzek
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Jerzy Suchański
 210Dyskusja Senator Grzegorz Niski
 210Dyskusja Senator Genowefa Ferenc
 210Dyskusja Senator Wiesław Pietrzak
 210Dyskusja Senator Zygmunt Cybulski
 210Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 10 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Marek Wejtko
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Janusz Konieczny
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Pawełek
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sobotka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaeschke
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sobotka
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Lesław Podkański
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Janowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Lesław Podkański
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w związku z 80. rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności
senator sprawozdawca Teresa Liszcz
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Kazimierz Kutz
 213Dyskusja Senator Krystyna Doktorowicz
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Senator Kazimierz Pawełek
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca Marek Balicki
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 12, 13, 14, 15
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Głosowanie nr: 16
 214  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne
 214Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności
senator sprawozdawca Adam Graczyński
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Włodzimierz Łęcki
 214Dyskusja Senator January Bień
 214Dyskusja Senator Adam Graczyński
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 3 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 3 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Grzegorz Matuszak
 3 2Sprawozdania Senator Anna Kurska
 3 2Sprawozdania Senator Janina Sagatowska
 3 2Sprawozdania Senator Janina Sagatowska
 3 2Sprawozdania Senator Zbigniew Kulak
 3 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
 3 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Głosowanie nr: 34
 3 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 3 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
senator sprawozdawca Mieczysław Mietła
 3 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 35, 36, 37, 38, 39, 40
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Głosowanie nr: 41
 3 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 3 6Głosowanie Głosowanie
 3 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej
Głosowanie nr: 42
 3 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 3 7Głosowanie Głosowanie
 3 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji
Głosowanie nr: 43
 3 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 3 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Bogusław Mąsior
 3 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
 3 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych
Głosowanie nr: 53
 310  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 310Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Janusz Konieczny
 310Sprawozdania Senator Jerzy Suchański
 310Sprawozdania Senator Wiesław Pietrzak
 310Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
 310Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Głosowanie nr: 68
 311  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 311Głosowanie Głosowanie
 311Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
Głosowanie nr: 69
 312  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 312Głosowanie Głosowanie
 312Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 70
 313  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 313  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w związku z 80. rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski
 313Głosowanie Głosowanie
 313Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w związku z 80. rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski
Głosowanie nr: 71
 314  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 314  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne
 314Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Adam Graczyński
 314Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 72, 73, 74
 314Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne
Głosowanie nr: 75
 3 Oświadczenia senatorskie Oświadczenia
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Grzegorz Matuszak
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Maria Szyszkowska
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Irena Kurzępa
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Dzido
 3   Zamknięcie posiedzenia
 3 Złożone do protokołu Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do publikacji, niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Marię Szyszkowską
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Sztorca
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Sergiusza Plewę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Stokłosę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Podgórskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Bułkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Bielawskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jolantę Popiołek
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Witolda Gładkowskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Witolda Gładkowskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Bartosa
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Bartosa
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Sienkiewicz
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.