Druk nr 78 A

21 marca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

o uchwalonej przez Sejm w dniu 14 marca 2002 r.

ustawie o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie

Marszałek Senatu dnia 18 marca 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 21 marca 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Marian Noga


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku
Nadawczym w Konstantynowie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 14 marca 2002 r. ustawy o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.