Druk nr 79 A

21 marca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

o uchwalonej przez Sejm w dniu 14 marca 2002 r.

ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską
a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości

Marszałek Senatu dnia 19 marca 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego

(-) Józef Dziemdziela


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską
a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 14 marca 2002 r. ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.