Druk nr 85 A

5 kwietnia 2002 r

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 marca 2002 r.

ustawie o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Marszałek Senatu dnia 21 marca 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

(-) Genowefa Grabowska


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.