Druk nr 88 Z

10 kwietnia 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 10 kwietnia 2002 r. nad ustawą o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o przekształceniach w administracji celnej

oraz o zmianie niektórych ustaw

 

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek KGFP poparty przez komisję

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 

1)

w art. 14 skreśla się pkt 5;

Poprawka sen. T. Liszcz

2)

w art. 32:

a) w ust. 1 wyrazy "mogą otrzymać" zastępuje się wyrazem "otrzymują";

b) w ust. 13 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "nie otrzymały propozycji pełnienia służby lub pracy albo".

Poprawka senatorów: T. Liszcz A. Wielowieyskiego