Druk nr 90

22 marca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie wnosimy projekt uchwały w związku z 80-tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski.

Do reprezentowania nas w pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy senatora Jerzego Markowskiego.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały.

(-) Marek Balicki

(-) Jerzy Markowski

(-) January Bień

(-) Bogusław Mąsior

(-) Władysław Bułka

(-) Krzysztof Piesiewicz

(-) Bernard Drzęźla

(-) Krystyna Sienkiewicz

(-) Adam Gierek

(-) Ryszard Sławiński

(-) Adam Graczyński

(-) Grażyna Staniszewska

(-) Kazimierz Kutz

(-) Maria Szyszkowska

(-) Grzegorz Lipowski

(-) Tadeusz Wnuk

(-) Teresa Liszcz

 


p r o j e k t

Uchwała

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 2002 r.

w związku z 80 - tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski

22 czerwca 1922 roku w wyniku Trzech Powstań Śląskich, Plebiscytu oraz postanowień Konferencji Pokojowej, Górny Śląsk wrócił do Macierzy.

Tym samym po ponad 600 - latach spełniła się wola oraz marzenie Ślązaków o powrocie do Ojczyzny.

80 lat temu Śląsk rozpoczął swoją służbę Polsce

To historyczne dzieło jest wielkim dorobkiem Ślązaków i pozostałych mieszkańców Śląskiej Ziemi.

Z okazji 80 rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski, Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swoją wdzięczność tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili oraz szacunek dla tych, którzy ten 80 - cioletni okres uczynili czasem służby Polsce.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".