Druk nr 90 S

15 maja 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

o projekcie uchwały w związku z 80-tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski
(druk nr 90)

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2002 r. - zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu - skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności projekt uchwały w związku z 80-tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisja na posiedzeniu w dniu 14 maja 2002 r. - zgodnie z art. 80 ust. 2 Regulaminu Senatu - po rozpatrzeniu projektu w pierwszym czytaniu - wprowadziła poprawki do przedstawionego przez wnioskodawców projektu uchwały i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu uchwały w związku z 80-tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski.

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz


P r o j e k t

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2002 r.

w związku z 80 - tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski

22 czerwca 1922 roku w wyniku Trzech Powstań Śląskich, Plebiscytu oraz postanowień Konferencji Pokojowej Górny Śląsk wrócił do Macierzy.

Tym samym po ponad 600 latach spełniła się wola oraz marzenie Ślązaków o powrocie do Ojczyzny.

80 lat temu Śląsk rozpoczął swoją służbę Polsce wnosząc swój etos pracy, wielowiekową kulturę, tradycję i wartości duchowe, bogactwa naturalne Śląskiej Ziemi oraz wielki potencjał przemysłowy i intelektualny.

To historyczne dzieło jest wielkim dorobkiem Ślązaków i pozostałych mieszkańców Śląskiej Ziemi.

Z okazji 80 rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski, Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swoją wdzięczność tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili, oraz szacunek dla tych, którzy ten 80 - letni okres uczynili czasem służby Polsce.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".