Druk nr 91

28 marca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, w załączeniu, uprzejmie przekazuję następujące dokumenty, przyjęte przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, uchwałą nr 206 z 21 marca bieżącego roku:

1) "Sprawozdanie KRRiT z działalności za rok 2001";

2) "Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji";

Uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie i udostępnienie w druku senackim Paniom i Panom Senatorom zarówno Sprawozdania KRRiT z rocznej działalności jak i Informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

Łączę wyrazy szacunku

(-) Juliusz Braun


SPRAWOZDANIE - plik w formacie pdf, wielkość: 1,2 MB

INFORMACJA - plik w formacie pdf, wielkość: 1 MB