Druk nr 115 A

28 maja 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

oraz

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

o uchwalonej przez Sejm w dniu 22 maja 2002 r.

ustawie o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów

środkami publicznego transportu zbiorowego

Marszałek Senatu dnia 24 maja 2002 r. skierował ustawę do komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 28 maja 2002 r.

- komisje wnoszą:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Marek Balicki

(-) Marian Noga


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

- w art. 1 w pkt 7, w art. 6 w ust. 1 wyrazy "art. 4 i 5" zastępuje się wyrazami "art. 3-5".