Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  26. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłej senator drugiej kadencji Aliny Pieńkowskiej
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad punktu drugiego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym
senator Jerzy Markowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego szóstego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca mniejszości Franciszek Bobrowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Teresa Liszcz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Teresa Liszcz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Janowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Krzysztof Pater
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Bartos
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Teresa Liszcz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Janowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Krzysztof Pater
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Janowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Krzysztof Pater
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Sienkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Sienkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Krzysztof Pater
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Teresa Liszcz
 1 1Dyskusja Senator Bogusław Litwiniec
 1 1Dyskusja Senator Teresa Liszcz
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Krzysztof Pater
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
senator sprawozdawca Marian Noga
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Tadeusz Wnuk
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Jacek Uczkiewicz
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Jerzy Suchański
 1 2Dyskusja Senator Adam Graczyński
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Jacek Uczkiewicz
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
senator sprawozdawca Czesława Christowa
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
senator sprawozdawca Kazimierz Drożdż
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
senator sprawozdawca Zbigniew Kulak
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Mieczysław Muszyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Kulak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Gierek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mieczysław Muszyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Kulak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mieczysław Muszyński
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Adam Biela
 1 4Dyskusja Senator Henryk Stokłosa
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Mieczysław Muszyński
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Teresa Liszcz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Doktorowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Teresa Liszcz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Genowefa Ferenc
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Teresa Liszcz
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Adam Gierek
 1 5Dyskusja Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Tomasz Czajkowski
 1 5Dyskusja Senator Genowefa Grabowska
 1 5Dyskusja Senator Genowefa Ferenc
 1 5Dyskusja Senator Adam Jamróz
 1 5Dyskusja Senator Krystyna Doktorowicz
 1 5Dyskusja Senator Zdzisława Janowska
 1 5Dyskusja Senator Teresa Liszcz
 1 5Dyskusja Senator Teresa Liszcz
 1 5Dyskusja Senator Adam Gierek
 1 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 5  Skierowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności
senator sprawozdawca Teresa Liszcz
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Ewa Serocka
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 1Sprawozdania Senator Teresa Liszcz
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Głosowanie nr: 1
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Marian Noga
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jerzy Suchański
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw
Głosowanie nr: 11
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 12, 13, 14, 15, 16
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich
Głosowanie nr: 17
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
senator sprawozdawca Zbigniew Kulak
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
senator sprawozdawca Zbigniew Kulak
 1 4  Senator Zbigniew Kulak
 1 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 18, 19, 20, 21
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 22
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw
 1 6Głosowanie Głosowanie
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw
Głosowanie nr: 23
 1 Oświadczenia senatorskie Oświadczenia
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Janusz Bielawski
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 Złożone do protokołu Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 26. posiedzenia Senatu
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Wojciecha Pawłowskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Pawełka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Januarego Bienia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Januarego Bienia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Graczyńskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Wiesława Pietrzaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Mańkuta
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Mańkuta
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Gierka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Gierka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Dzidę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Nicieję

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.