Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  79. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej
senator Teresa Liszcz
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad siedemdziesiątego dziewiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Teresa Liszcz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Jurgiel
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Jurgiel
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Sztorc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Sztorc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Wielowieyski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra zdrowia
minister zdrowia Marek Balicki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Wielowieyski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Sztorc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Borkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Teresa Liszcz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Jurgiel
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Kulak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bogusław Litwiniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Bartos
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Zdrowia Marek Balicki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Anulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Zdrowia Marek Balicki
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Religa
 1 1Dyskusja Senator Lesław Podkański
 1 1Dyskusja Senator Janusz Bielawski
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Jurgiel
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Wielowieyski
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Kulak
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra zdrowia
minister Marek Balicki
 1 1  Do kont. pkt. 1 Senator Lesław Podkański
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opłatach abonamentowych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Grzegorz Matuszak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Sienkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Matuszak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Szydłowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Matuszak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Szydłowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Matuszak
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
sekretarz stanu Agnieszka Odorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Doktorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Spychalski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Agnieszka Odorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Agnieszka Odorowicz
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
członek Ryszard Sławiński
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Krystyna Doktorowicz
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Szydłowski
 1 2Dyskusja Senator Kazimierz Pawełek
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Jurgiel
 1 2Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 1 2Dyskusja Senator Maria Szyszkowska
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
sekretarz stanu Agnieszka Odorowicz
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Genowefa Ferenc
 1 3  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w Ministerstwie Finansów
dyrektor Hanna Majszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Streker-Dembińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności
senator sprawozdawca Teresa Liszcz
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
senator sprawozdawca Adam Biela
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Irena Kurzępa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Genowefa Ferenc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Teresa Liszcz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Andrzej Grzelak
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Andrzej Bratkowski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
przewodniczący Jerzy Jankowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Szydłowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości Jerzy Jankowski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Krzysztof Szydłowski
 1 4Dyskusja Senator Andrzej Anulewicz
 1 4Dyskusja Senator Zdzisława Janowska
 1 4Dyskusja Senator Grzegorz Niski
 1 4Dyskusja Senator Adam Biela
 1 4Dyskusja Senator Teresa Liszcz
 1 4Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 4Dyskusja Senator Krzysztof Jurgiel
 1 4Dyskusja Senator Genowefa Ferenc
 1 4Dyskusja Senator Krzysztof Szydłowski
 1 4Dyskusja Senator Krzysztof Jurgiel
 1 4Dyskusja Senator Genowefa Ferenc
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
przewodniczący Jerzy Jankowski
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca Wiesława Sadowska
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wojciech Pawłowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaeschke
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Pawłowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Dzido
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wiesława Sadowska
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej
sekretarz stanu Cezary Miżejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Pawłowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Bogusław Mąsior
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Dzido
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksandra Koszada
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Teresa Liszcz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Bogusław Litwiniec
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Wielowieyski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Bartos
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaeschke
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Matusiak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Matusiak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej Cezary Miżejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Teresa Liszcz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej Cezary Miżejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Teresa Liszcz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej Cezary Miżejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Apolonia Klepacz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej Cezary Miżejewski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Janina Sagatowska
 1 5Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 1 5Dyskusja Senator Olga Krzyżanowska
 1 5Dyskusja Senator Krzysztof Jurgiel
 1 5Dyskusja Senator Elżbieta Streker-Dembińska
 1 5Dyskusja Senator Teresa Liszcz
 1 5Dyskusja Senator Henryk Dzido
 1 5Dyskusja Senator Adam Biela
 1 5Dyskusja Senator Ryszard Matusiak
 1 5Dyskusja Senator Krystyna Sienkiewicz
 1 5Dyskusja Senator Bogusław Litwiniec
 1 5Dyskusja Senator Irena Kurzępa
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Bogusław Mąsior
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
senator sprawozdawca Włodzimierz Łęcki
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Grzegorz Niski
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Spychalski
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
senator sprawozdawca Zofia Skrzypek-Mrowiec
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Gerard Czaja
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Spychalski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Kulak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Niski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Spychalski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zofia Skrzypek-Mrowiec
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Bartos
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Spychalski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Genowefa Ferenc
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Spychalski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Niski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zofia Skrzypek-Mrowiec
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Lipowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Spychalski
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Andrzej Bratkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Genowefa Ferenc
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Zbyszko Piwoński
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Kulak
 1 7Dyskusja Senator Zofia Skrzypek-Mrowiec
 1 7Dyskusja Senator Grzegorz Lipowski
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Janusz Konieczny
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Witold Gładkowski
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Janusza Lorenza w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Krzysztofa Szydłowskiego w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Krzysztofa Szydłowskiego w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Tadeusza Bartosa w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Tadeusza Bartosa w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Witolda Gładkowskiego w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności
senator sprawozdawca Robert Smoktunowicz
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Władysław Mańkut
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Lesław Podkański
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców
prezes Piotr Stachańczyk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Pawełek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Simonides
 210Zapytania i odpowiedzi Marszałek Longin Pastusiak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Matusiak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Szydłowski
 210Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Piotr Stachańczyk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Bogusław Litwiniec
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Kulak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Lipowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Pieniążek
 210Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Piotr Stachańczyk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Irena Kurzępa
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Szydłowski
 210Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Piotr Stachańczyk
 210Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Piotr Stachańczyk
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Zbigniew Kulak
 210Dyskusja Senator Dorota Simonides
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca Wojciech Pawłowski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Opolski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Opolski
 211Zapytania i odpowiedzi Marszałek Longin Pastusiak
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Opolski
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Janusz Bargieł
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Jerzy Markowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Streker-Dembińska
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Markowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Markowski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Skowroński
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Apolonia Klepacz
 212Dyskusja Senator Mirosław Lubiński
 212Dyskusja Senator Bogusław Litwiniec
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Franciszek Bachleda-Księdzularz
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Mieczysław Mietła
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Bogusław Mąsior
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Franciszek Bachleda-Księdzularz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Mietła
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Franciszek Bachleda-Księdzularz
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Andrzej Skowroński
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Skowroński
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Bogdan Podgórski
 213Dyskusja Senator Andrzej Jaeschke
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności
senator sprawozdawca Andrzej Jaeschke
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Alicja Stradomska
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Bogusław Litwiniec
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Głównego Urzędu Miar
prezes Włodzimierz Sanocki
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej
 2   Powitanie przedstawicieli Rodziny Katyńskiej
 216Sprawozdania Do kont. pkt. 16 Do kont. pkt. 16 Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności
senator sprawozdawca Teresa Liszcz
 2   Uczczenie minutą ciszy pamięci zamordowanych w lesie katyńskim
 216  Do kont. pkt. 16 Senator Teresa Liszcz
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 216  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej
Głosowanie nr: 1
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
prezes Leon Kieres
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Sagatowska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Matusiak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Matuszak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Kulak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Jarmużek
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Bogusław Litwiniec
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Berny
 217Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Leon Kieres
 217Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Witold Kulesza
 217Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Leon Kieres
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Jaworski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Chronowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Teresa Liszcz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Olga Krzyżanowska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Marian Żenkiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Leon Kieres
 217Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Witold Kulesza
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Leon Kieres
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Leon Kieres
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Stanisław Nicieja
 217Dyskusja Senator Stanisław Huskowski
 217Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Dyskusja Senator Teresa Liszcz
 217Dyskusja Senator Olga Krzyżanowska
 217Dyskusja Senator Ryszard Matusiak
 217Dyskusja Senator Anna Kurska
 217Dyskusja Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Leon Kieres
 217Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca Krystyna Sienkiewicz
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Głosowanie nr: 5
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Grzegorz Matuszak
 2 2Sprawozdania Senator Maria Szyszkowska
 2 2Sprawozdania Senator Krystyna Sienkiewicz
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o opłatach abonamentowych
Głosowanie nr: 16
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Jerzy Markowski
 2 3Sprawozdania Wicemarszałek Kazimierz Kutz
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 40
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
senator sprawozdawca Teresa Liszcz
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Teresa Liszcz
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Adam Biela
 2 4Sprawozdania Senator Grzegorz Niski
 2 4Sprawozdania Senator Anna Kurska
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 100
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
senator sprawozdawca Wiesława Sadowska
 2 5Sprawozdania Senator Krystyna Sienkiewicz
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
 2 5  Senator Teresa Liszcz
Głosowanie nr: 132
 2 5  Senator Krzysztof Jurgiel
Głosowanie nr: 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
 2 5Podjęcie uchwały Podjecie uchwały w sprawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
Głosowanie nr: 142
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
senator sprawozdawca Włodzimierz Łęcki
 2 6Sprawozdania Senator Bogusław Mąsior
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 143
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Głosowanie nr: 144
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury
senator sprawozdawca Andrzej Spychalski
 2 7Sprawozdania Senator Zofia Skrzypek-Mrowiec
 2 7Sprawozdania Senator Andrzej Spychalski
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Głosowanie nr: 157
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Janusz Konieczny
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 170
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
Głosowanie nr: 171
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
senator sprawozdawca Władysław Mańkut
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 172
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 173
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 174
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
Głosowanie nr: 175
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Markowski
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach
Głosowanie nr: 184
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Franciszek Bachleda-Księdzularz
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 185, 186
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"
Głosowanie nr: 187
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności
senator sprawozdawca Teresa Liszcz
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych
Głosowanie nr: 188
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.
Głosowanie nr: 189
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Maria Szyszkowska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Krystyna Sienkiewicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Genowefa Ferenc
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Lesław Podkański
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Krystyna Bochenek
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Krzysztof Piesiewicz
 2   Zamknięcie posiedzenia
 214Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Tadeusza Bartosa w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Marię Szyszkowską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Marię Szyszkowską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Wiesława Pietrzaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Sztorca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Sztorca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Sztorca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Sztorca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Sztorca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Bartosa
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Matusiaka wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Aleksandrę Koszadę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Apolonię Klepacz wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Marię Berny
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Lorenza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Włodzimierza Łęckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Pieniążka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Borkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Borkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Apolonię Klepacz oraz senator Alicję Stradomską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Witolda Gładkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Witolda Gładkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zygmunta Cybulskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Elżbietę Streker-Dembińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Elżbietę Streker-Dembińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Wojciecha Saługę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Wojciecha Saługę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Jaworskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Jaworskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Jaworskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.