U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz
o zmianie niektórych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r. ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK