Ostatnia zmiana pliku: 30 listopada 2001 r.

4. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

29 listopada 2001 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych.(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 27, 39
druk senacki nr 15, 15A, 15Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego .(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 46
druk senacki nr 18, 18A, 18B, 18Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. .(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 22
druki senackie nr 11, 11A, 11B, 11Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw. .(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 26, 32, 32-A
druki senackie nr 14, 14A, 14B, 14Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 23, 38
druki senackie nr 19, 19A
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Drugie czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 16, 16S
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 17
Uchwała, opis w Diariuszu


Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu