Ostatnia zmiana pliku: 28 grudnia 2001 r.

5. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

13 grudnia 2001 r.


1 .Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 43 i 92
druk senacki nr 20, 20A
uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. (Ustawa z poprawkami)
druki sejmowe nr 59 i 89
druk senacki nr 21, 21A, 21B
uchwała, w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 80
druk senacki nr 23, 23A
uchwała, w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 106, 144
druki senackie nr 28, (pełna wersja druku z załącznikami w pdf), 28A
uchwała, w Diariuszu

5. Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 22, 27
uchwała, w Diariuszu


Wersja robocza sprawozdania stenograficznego i sprawozdanie stenograficzne formie PDF

Posiedzenie w Diariuszu