Ostatnia zmiana pliku: 15 lutego 2002 r.

7. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI
30 stycznia 2002 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
druki sejmowe nr 205, 209 (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk senacki nr 54, 54A, 54Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 194, 203
druk senacki nr 56, 56A
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Drugie czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 29, 29S, 29X
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 53, 53S
Uchwała, opis w Diariuszu


Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu