Ostatnia zmiana pliku: 22 lutego 2002 r.

8. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI
7 i 8 lutego 2002 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 151, 152, 153, 220, 220-A
druki senackie nr 57, 57A, 57Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 156, 201, 201-A
druki senackie nr 58, 58A, 58Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 13, 149, 149-A
druki senackie nr 61, 61A, 61Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 195, 202, 202-A
druki senackie nr 55, 55A, 55Z
Uchwała, opis w Diariuszu


Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu