Ostatnia zmiana pliku: 10 kwietnia 2002 r.

12. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

21 marca 2002 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 266, 295
druk senacki nr 84, 84A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 289, 294, 294-A
druk senacki nr 83, 83A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o europejskich radach zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 51, 215, 215-A
druki senackie nr 74, 74A, 74B, 74C, 74Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszportach. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 96, 219, 219-A
druk senacki nr 75, 75A, 75Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 232, 282
druki senackie nr 72, 72A, 72B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 233, 281
druki senackie nr 73, 73A, 73B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 261, 287, 287-A
druki senackie nr
80, 80A, 80Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 250, 309
druk senacki nr
87, 87A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 318, 326
druk senacki nr
86, 86A, 86Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu