Ostatnia zmiana pliku: 24 kwietnia 2002 r.

13. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

10 kwietnia 2002 r.


1.

Informacja rządu o Strategii Gospodarczej "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca".*
opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o stanie klęski żywiołowej. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 14, 243, 243-A
druk senacki nr 82, 82A, 82B, 82Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druk sejmowy nr 262
druk senacki nr 88, 88A, 88Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 274, 291, 291-A
druk senacki nr 81, 81A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druk sejmowe nr 275, 292
druk senacki nr 78, 78A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Senat przyjął ustawę z poprawką)
druki nr 271, 313
druk senacki nr 85, 85A, 85B, 85Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 251, 310
druk senacki nr 79, 79A, 79B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilnie dnia 14 września 1997 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 254, 311
druk senacki nr 89, 89A, 89B
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z postanowieniem Prezydium Senatu nad Informacją rządu nie będzie przeprowadzana debata, ale senatorowie będą mieli możliwość zadawania pytań.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu