Ostatnia zmiana pliku: 9 maja 2002 r.

14. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

24 kwietnia 2002 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 roku. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 252, 329
druki senackie nr 92, 92A, 92B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 265, 328
druki senackie nr 93, 93A, 93B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 268, 346
druk senacki nr 94, 94A, 94B
Uchwała, opis w Diariuszu


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu