Ostatnia zmiana pliku: 29 maja 2002 r.

15. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30 kwietnia 2002 r.


1. Przemówienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Longina Pastusiaka.

2. Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

3. Wystąpienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Borowskiego.

4. Wystąpienie przedstawiciela rządu.

5. Wystąpienie Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa..

6. Drugie czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 95, 95S, 95X
Uchwała, opis w Diariuszu


Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

List uczestników Debaty Polonijnej               List prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej

List prezesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

List prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej

Posiedzenie w Diariuszu