Ostatnia zmiana pliku: 22 maja 2002 r.

16. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI
8 maja 2002 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.* (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 362, 397
druk senacki nr 102, 102A, 102Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 333, do druku 333, 357
druki senackie nr 99, 99A, 99B, 99Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 321, do druku 321, 349, 349-A
druki senackie nr 100, 100A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie podatku VAT w budownictwie. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 77, 77S, 77X
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Wyrażenie przez Senat zgody na powołanie Ewy Kuleszy na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (Senat wyraził zgodę na powołanie Ewy Kuleszy na stanowisko Generalnego Inspektora Danych Osobowych)
druk senacki nr 103, do103
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Zmiana w składzie komisji senackiej. (Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany w komisji senackiej)
druk senacki nr 101
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu