Ostatnia zmiana pliku: 19 czerwca 2002 r.

18. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

5, 6 i 7 czerwca 2002 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.* (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 418, 462 , errata do druku nr 462
druki senackie nr 118, 118A, 118Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 154, do druku 154, 167, do druku 167, 167-A, 168, do druku 168, 420, 420-A
druki senackie nr 116, 116A, 116Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności. (Senat przyjął sprawozdanie).
druki senackie nr 91, 91A, 91Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 391, do druku 391, 458, 458-A
druki senackie nr 122, 122A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 390, 434
druki senackie nr 115, 115A, 115Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 380, 424
druki senackie nr 111, 111A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 373, 442
druki senackie nr 113, 113A, 113B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 393, 460, 460-A
druk senacki nr 123, 123A, 123Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 377, 446
druki senackie nr 112, 112A, 112Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 332, 400, 400-A
druki senackie nr 110, 110A, 110B, 110Z
Uchwała, opis w Diariuszu

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 404, 491, 491A
druki senackie nr 120, 120A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 478, 481
druki senackie nr 119, 119A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Drugie czytanie projektu uchwały w związku z 80 - tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 90, 90S
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 98, 98S, 98X

Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii
Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu