Ostatnia zmiana pliku: 9 lipca 2002 r.

Informacja o porządku obrad

19. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

19, 20 i 21 czerwca 2002 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 376, do druku 376, 447
druki senackie nr 121, 121A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 463, 535
druki senackie nr 139, 139A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 350, do druku nr 350, 436, 436-A
druk senacki nr 125, 125A, 125B, 125Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 474, 509
druki senackie nr 140, 140A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 381, 443, 443-A
druk senacki nr 128, 128A, 128Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 353, 413, 413-A
druki senackie nr 124, 124A, 124B, 124Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 379, 445, 445-A
druki senackie nr 129, 129A, 129Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 475, 476, 538
druki senackie nr 142, 142A, 142Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 366, 431, do druku nr 431, 431-A
druk senacki nr 126, 126A, 126B, 126Z
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 375, 423, 423A
druki senackie nr 127, 127A, 127Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 352, 455, 455A
druki senackie nr 130, do druku nr 130, 130A, 130B, 130Z
Uchwała, opis w Diariuszu

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo lotnicze (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 385, do druku 385, 511
druki senackie nr 137, 137A, 137Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o działalności w 2001 r (Senat przyjął informację)
druk senacki nr
71
opis w Diariuszu

 

14.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 114, 114S
Uchwała, opis w Diariuszu

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 405, 486, 486-A
druki senackie nr 138, 138A, 138Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 601, 603
druki senackie nr 145, 145A
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii
Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu