Ostatnia zmiana pliku:8 sierpnia 2002 r.

Informacja o porządku obrad

20. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

3, 4 i 5 lipca 2002 r.


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w dwusetną rocznicę urodzin Ignacego Domeyki. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 97, 97S
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2001 roku.
druk senacki nr 96
opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 477, 546
druk senacki nr 147, 147A, 147Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju.* (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 407, 539
druki senackie nr 146, 146A, 146B, 146Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 408, 482, 482-A
druki senackie nr 133, 133A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 412, 483, 483-A
druki senackie nr 134, 134A, 134Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 410, 512
druki senackie nr 141, 141A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. (Ustawa została odrzucona)
druki sejmowe nr 339, do druku 339, 479, 479-A
druk senacki nr 136, 136A, 136B, 136Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 351, do druku 351, 454, 454-A
druk senacki nr 132, 132A, 132B, 132Z
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 395, do druku 395, 480, 480-A
druk senacki nr 135, 135A, 135B, 135Z
Uchwała, opis w Diariuszu

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 372, 487
druk senacki nr 131, 131A, 131B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 144
Uchwała, opis w Diariuszu

 

 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu