Ostatnia zmiana pliku: 19 lipca 2002 r.

Informacja o porządku obrad

21. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

17 i 18 lipca 2002 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
Druki sejmowe nr 602, 637
Druki senackie nr 159, 159A, 159B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
Druki sejmowe nr 614, 638
Druki senackie nr 164, 164A, 164Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
Druki sejmowe nr 16, do druku 16, 495, 495-A
Druki senackie nr 153, 153A, 153B, 153Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
Druki sejmowe nr 368, 502, 502-A
Druki senackie nr 154, 154A, 154B, 154Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawką)
Druki sejmowe nr 464, 567
Druki senackie nr 151, 151A, 151B, 151Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo dewizowe. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
Druki sejmowe nr 367, 489, 489-A
Druki senackie nr 155, 155A, 155B, 155Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
Druki sejmowe nr 416, 515, 515-A
Druki senackie nr 160, 160A, 160Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
Druki sejmowe nr 415, 513, 513-A
Druki senackie nr 161, 161A, 161Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
Druki sejmowe nr 411, 514, 514-A
Druki senackie nr 162, 162A, 162Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2001 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. (Senat zapoznał się z informacją)
Druk senacki nr 117
opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 492, 565
Druki senackie nr 152, 152A, 152B, 152Z
Uchwała, opis w Diariuszu

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
Druki sejmowe nr 465, 519
Druki senackie nr 150, 150A, 150B, 150Z
Uchwała, opis w Diariusz

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
Druk sejmowy nr 612
Druki senackie nr 166, 166A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia Ogólnego w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
Druki sejmowe nr 494, 572
Druki senackie nr 156, 156A, 156B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
Druki sejmowe nr 467, 578
Druki senackie nr 157, 157A, 157B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne.(Senat przekazał projekt do Sejmu)
Druk senacki nr 149, 149S, 149X
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu