Ostatnia zmiana pliku:25 lipca 2002 r.

Informacja o porządku obrad

22. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

24 lipca 2002 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 642, do druku nr 642, 711
druki senackie nr 176, 176A, 176Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 607, 636, 636-A
druki senackie nr 169, 169A, 169Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 647, 651
druki senackie nr 181, 181A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 269, do druku nr 269, 577, 577-A
druki senackie nr 163, 163A
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 533, 639
druki senackie nr 165, 165A, 165B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 403, 613, 613-A
druki senackie nr 174, 174A, 174Z
Uchwała, opis w Diariusz

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu