Ostatnia zmiana pliku: 10 grudnia 2002 r.

28. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

21 listopada 2002 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - projekt pilny. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1015, 1039
druki senackie nr
260, 260A
Uchwała, opis w Diariuszu
więcej

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 930, 1034, 1034A
druki senackie nr
263, 263A, 263Z
Uchwała, opis w Diariuszu
więcej

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 848, 976, 976A
druk senacki nr
265, 265A, 265Z
Uchwała, opis w Diariuszu
więcej

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 838, 954
druki senackie nr
257, 257A
Uchwała, opis w Diariuszu
więcej

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 968, 1041
druki senackie nr
261, 261A
Uchwała, opis w Diariuszu
więcej


Sprawozdanie stenograficzne

Posiedzenie w Diariuszu