Ostatnia zmiana pliku: 10.12.2002 r.

29. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

28 i 29 listopada 2002 r. (czwartek i piątek)


1. Drugie czytanie projektu uchwały w osiemdziesiątą rocznicę przywrócenia Senatu Rzeczypospolitej.(Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr
242, 242S, 242X
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Informacja rządu na temat "Sprawne państwo - kierunki jego doskonalenia"
opis w Diariuszu

3. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej. (Projekt skierowano do komisji)
druk senacki nr
271, 271S
opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1011, 1033, 1033 A
druk senacki nr
279, 279A, 279Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1011, 1033, 1033 A
druk senacki nr
262, 262A, 262Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu usług ratownictwa medycznego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 924, 1013, 1013A
druki senackie nr
264, 264A
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 924, 1013, 1013A
druki senackie nr 285, 285A, 285Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 742 i 953, 953 A
druki senackie nr
270, 270A, 270Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 625, 778, 778 A i 960, 960 A
druki senackie nr
266, 266A, 266Z
Uchwała, opis w Diariuszu

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 810 i 975, do druku 975
druki senackie nr
255, 255A
Uchwała, opis w Diariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 1005
druki senackie nr
259, 259A
Uchwała, opis w Diariuszu

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS). (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 853 i 958
druki senackie nr
269-poprawiony, 269A, 269B
Uchwała, opis w Diariuszu

13. Drugie czytanie projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn. (Projekt skierowano do komisji)
druki senackie nr
182, 182S
opis w Diariuszu

14. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. (Senat odrzucił projekt)
druki senackie nr 143, 143S, 143X
opis w Diariuszu


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Sprawozdanie stenograficzne

Posiedzenie w Diariuszu