Ostatnia zmiana pliku: 7 stycznia 2003 r.

30. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

10, 11, 12 i 13 grudnia 2002 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2003. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 918, do druku 918, 1062, 1062-A
druk senacki nr 280, 280A, 280Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 700, 700-A, 1071, 1071-A
druk senacki nr 282, 282A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 854, 1002, 1002-A
druk senacki nr 283, 283A, 283Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1014, 1042, 1042-A
druk senacki nr 278, 278A, 278B, 278Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 315, do druku 315, 873, 873-A
druk senacki nr 281, 281A, 281Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 934, 1101, 1101A
druk senacki 287, 287A, 287Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 966, do druku 966, 980, 980-A
druk senacki nr 277, 277A, 277B, 277Z
więcej
Uchwała, opis Diariuszu

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 969, 1091, 1091-A
druk senacki nr 288, 288A, 288Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku biopaliw ciekłych oraz biokomponentów do ich produkcji. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 760, 859, 860, do druku 859 i 860, 1003 i 1003 A
druki senackie nr 267, 267A, 267B, 267Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 856, do druku 856 i 933, 933 A
druki senackie nr 268, 268A, 268B, 268Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 886, 1035, 1035-A
druk senacki nr 284, 284A, 284B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 496, 1057, 1057-A
druk senacki nr 286, 286A, 286Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 17, do druku 17, 900, 900-A
druk senacki nr 275, 275A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 732, 977, 977-A
druk senacki nr 289, 289A, 289Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 678, do druku 678, 963, 963-A
druk senacki nr 290, 290A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 986, do druku 986, 1074
druk senacki nr 273, 273A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 741,do druku 741, 994, 994-A
druk senacki nr 276, 276A, 276B, 276Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 983, 1078
druk senacki nr 274, 274A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu