Ostatnia zmiana pliku: 13 lutego 2003 r.

32. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

15 i 16 stycznia 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 932, 932-A, 1109 i 1109A
druk senacki nr 305, 305A, 305Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1026 i 1100
druk senacki nr 306, 306A, 306B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1025 i 1099
druk senacki nr 307, 307A, 307B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Informacja o pracach Konwentu Europejskiego.
informacja (pdf - wielkość 0,3 MB)
opis w Diariuszu

5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.
druk senacki nr 291, 291S
więcej, opis w Diariuszu

6.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 292, 292S, 292X
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu


Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu