Ostatnia zmiana pliku: 11 marca 2003 r.

34. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

19 lutego 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.* (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) nr 1257, 1280, 1280A
druk senacki nr 342, 342A, 342B, 342Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe (pdf) nr 1195, 1249
druk senacki nr 324, 324A, 324Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) nr 1116, 1220, 1220-A
druk senacki nr 322, 322A, 322B, 322Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) nr 972, 1252
druk senacki nr 327, 327A, 327B, 327Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) nr 970, 1250,1250-A
druk senacki nr 325, 325A, 325B, 325Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe (pdf) nr 971, 1251, 1251-A
druk senacki nr 326, 326A, 326B, 326Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
Druki sejmowe nr 1096, 1274
druki senackie nr
334, 334A
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia wybitnych osiągnięć Ignacego Łukasiewicza, pioniera światowego przemysłu naftowego i gazowniczego. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr
321, 321S
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej
w okresie od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 30 czerwca 2002 r.
(Senat zapoznał się z informacją)

druk senacki nr 272 (plik w formacie pdf - wielkość 2 MB)
więcej, opis w Diariuszu


* Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenie w Diariuszu