Ostatnia zmiana pliku: 20.03.2003 r.

35. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

5, 6 i 7 marca 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1333, 1354
druki senackie 343, 343A, 343B, 343Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o referendum ogólnokrajowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 962, do druku nr 962, 1256, do druku 1256, do druku 1256, 1256A
druk senacki nr 338, 338A, 338B, 338Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 622, 592, do druku nr 592, 1092, 1092A
druk senacki nr 339, 339A, 339B, 339Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 493, 1093, 1093A
druk senacki nr 340, 340A, 340B, 340Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1027, 1277, 1277A
druk senacki nr 341, 341A, 341Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 785, 1238, 1238-A
Druk senacki nr 336, 336A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 1254, do druku nr 1254, 1266
Druk senacki nr 333, 333A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1154, do druku nr 1154, 1212, 1212-A
Druk senacki nr 337, 337A, 337B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 1297
druk senacki nr 331, 331A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 874, 1166 i 1166-A
druk senacki nr 335, 335A, 335Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 802, 950
Druk senacki nr 332, 332A, 332Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 175, 175S, 175X
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenie w Diariuszu