Ostatnia zmiana pliku: 30 kwietnia 2003 r.

37. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

2 i 3 kwietnia 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 858, 1227, do druku 1227, 1329
druk senacki nr 344, 344A, 344Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1070, 1369
druk senacki nr 360, 360A, 360B, 360Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1046, 1278, 1278-A
druk senacki nr 361, 361A, 361Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1155, 1360, 1360-A
druk senacki nr 355, 355A, 355B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1303, 1363
druk senacki nr 356, 356A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1224, 1285 i 1285-A
druk senacki nr 359, 359A, 359B, 359Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 771, 1216 i 1216A
druk senacki nr 354, 354A, 354Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1286 , 1359
druk senacki nr 357, 357A, 357B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1268, 1358
druk senacki nr 358, 358A, 358B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

***

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenie w Diariuszu