Ostatnia zmiana pliku: 13 maja 2003 r.

38. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

15 i 16 kwietnia 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 401, 697, 1128, 1497, 1497-A
druki senackie nr 380, 380A, 380B
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1458, 1482
druki senackie nr 370, do 370, 370A
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 263, 263-A, 1318 i 1318-A
druki senackie nr 362, 362A, 362B, 362C, 362Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 568, 1320 i 1320-A
druki senackie nr 363, 363A, 363B, 363C, 363Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1350, do druku 1350 i 1410
druki senackie nr 364, 364A
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawionego Protokołu II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r. (Protokół II zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.) załączonego do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1396 i 1438
druki senackie nr 365, 365A, 365B
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności. (Senat przyjął sprawozdanie)
druki senackie nr 366 (Uwaga! Druk w formacie pdf - wielkość 2,1 MB), 366A, 366Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. (Senat nie powołał członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji)
druk senacki nr 369
opis w Diariuszu

9.

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 368
Uchwała, opis w Diariuszu


* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

* * *

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

* * *

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenie w Diariuszu