Ostatnia zmiana pliku: 9 maja 2003 r.

39. POSIEDZENIAE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

7 i 8 maja 2003 r.


Złożenie ślubowania przez senatora wybranego w wyborach uzupełniających w dniu 27 kwietnia 2003 r.

1.

Informacja rządu o udziale wojsk polskich w wojnie w Iraku.
opis w Diariuszu, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1478, 1523, 1523-A
druk senacki nr 383, 383A, 383Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami
druki sejmowe nr 779, do druku 779, 1129, 1383, 1383-A
druki senackie nr 375, 375A, 375B, 375Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 544, 1270, 1270-A
druk senacki nr 377, 377A, 377Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 543, 1271, 1271-A
druk senacki nr 376, 376A, 376Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 521, do druku 521, 584, 1273, 1273-A
druk senacki nr 378, 378A, 378Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 585, 1272, 1272-A
druk senacki nr 379, 379A, 379Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1049, 1407, do druku 1407
druk senacki nr 371, 371A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1223, do druku 1223, 1315, 1315 A
druki senackie nr 374, 374A, 374B, 374Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1347, 1454
druki senackie nr 372, 372A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1043, 1362, 1362-A
druk senacki nr 373, 373A, 373Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. (Senat podjął uchwałę w sprawie powołania członka KRRTV)
druk senacki nr 392
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o swojej działalności w 2002 r. wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów ustawy. (Senat zapoznał się z informacją)
druk senacki nr 350 (plik w formacie pdf)
więcej, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

***

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenie w Diariuszu