Ostatnia zmiana pliku: 25.06.2003 r.

42. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

11, 12 czerwca 2003 r


1.

Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2002 r. (Senat przyjął informacje)
druk senacki nr 381, materiał dodatkowy nr 1 (pdf 487 kB), materiał dodatkowy nr 2 (pdf 711 kB)
Więcej informacji o punkcie
opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o cudzoziemcach. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1300, 1570 i 1570A
druki senackie nr 412, 412A, 412B, 412Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1304, 1571 i 1571A
druki senackie nr 413, 413A, 413B, 413Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1197, 1430 i 1430A
druki senackie nr 410, 410A, 410B, 410Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Wojskowych Służbach Informacyjnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 897, 1342 i 1342A
druki senackie nr 406, 406A,406Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 991, 1498 i 1498A
druki senackie nr 405, 405A, 405Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 784, 988, do druku 988, 1508 i 1508A
druki senackie nr 411, 411A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1490 i 1593
druki senackie nr 408, 408A, 408B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1531 i 1565
druki senackie nr 407, 407A, 407B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu, podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1535 i 1604
druki senackie nr 409, 409A, 409B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania wojsk polskich z Iraku. (Senat odrzucił projekt)
druki senackie nr 367, 367S
Więcej informacji o punkcie
opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Sprawozdanie stenograficzne

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenie w Diariuszu

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.