Ostatnia zmiana pliku: 23.07.2003 r.

43. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

9 i 10 lipca 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 537, 624, 1527, 1527-A
druki senackie nr 425, 425A, 425Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rencie socjalnej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1391, 1634, 1634-A
druki senackie nr 427, 427A, 427Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 183, do druku 183, 389, do druku 389, 1558 i 1558-A
druki senackie nr 426, 426A, 426Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1372, 1619
druki senackie nr 420, 420A, 420B, 420Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 158, 664, 1115, 1554, errata do druku 1554, 1554-A
druki senackie nr 430, 430A, 430Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1097, do druku 1097, 1503, 1503-A
druki senackie nr 421, 421A, 421Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1488, 1550, 1550-A
druki senackie nr 424, 424A, 424B, 424Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1511, 1620
druki senackie nr 423, 423A, 423B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1568, 1618, 1618-A
druki senackie nr 429, 429A, 429B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek))
druki sejmowe nr 1578 i 1657
druki senackie nr 431, 431A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1044, 1540, 1540-A
druki senackie nr 422, 422A, 422Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 875, 1650
druki senackie nr 428, 428A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w 2002 roku. (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił Informacje Sądu Najwyższego w 2002 r.)
druk senacki nr 393
Więcej informacji o punkcie
opis w Diariuszu

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Wobec nie uchwalenia przez Sejm tej ustawy na 52. pos. Sejmu - Senat nie mógł rozpatrzyć tego punktu porządku obrad.
druki sejmowe nr 1705
Więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych.- projekt pilny
Wobec nie uchwalenia przez Sejm tej ustawy na 52. pos. Sejmu - Senat nie mógł rozpatrzyć tego punktu porządku obrad.
druki sejmowe nr 1706
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich)
druk senacki nr 416
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

* ­ Punkt ten będzie rozpatrzony przez Senat pod warunkiem uchwalenia tej ustawy na 52. pos. Sejmu ( 9-11 lipca 2003 r.)

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu

 

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.