Ostatnia zmiana pliku: 12.08.2003 r.

44. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

5, 6, 7 i 8 sierpnia 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1706, 1726 i 1726-A
druki senackie nr 454, 454A, 454B, 454Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1160, 1781
druki senackie nr 453, 453A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 852, do druku 852, 1047, 1810, 1810-A
druki senackie nr 460, 460A, 460Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr1349, 1496, 1496-A
druki senackie nr 439, 439A, 439Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1301, 1616, 1616-A
druki senackie nr 450, 450A, 450B, 450Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1281, 1557, do druku 1557, 1679, 1679-A
druki senackie nr 455, 455A, 455B, 455Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1460, 1656, 1656-A
druki senackie nr 448, 448A, 448Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1649 i 1743
druki senackie nr 452, 452A, 452B, 452Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo probiercze. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 1646, 1742, 1742-A
druki senackie nr 461, 461A, 461B, 461Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1639, 1690, 1690-A
druki senackie nr 456, 456A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1119, 1119-x, 1119x-1, 1723, 1723-A
druki senackie nr 447, 447A, 447Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa, o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1390, 1753, 1753A
druki senackie nr 462, 462A, 462B, 462Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 851, 1614, 1614-A
druki senackie nr 441, 441A, 441Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1608, 1682, 1682-A
druki senackie nr 443, 443A, 443B, 443Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1536, 1684, 1684-A
druki senackie nr 442, 442A, 442Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1479, 1483, 1483-A, 1673, 1673-A
druki senackie nr 445, 445A, 445B, 445Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1510, 1699, 1699-A
druki senackie nr 449, 449A, 449Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1668, 1816
druki senackie nr 459, 459A, 459B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej.
(Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr
1728, 1812
druki senackie nr 458, 458A, 458B, 458Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 1513, do druku 1513, 1727
druki senackie nr 451, 451A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. (Senat. odrzucił ustawę)
druki sejmowe nr 452, do druku 452, 1502 i 1502-A
druki senackie nr 440, 440A, 440Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

22.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1588, 1725
druki senackie nr 444, 444A, 444Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

23.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1348, 1746
druki senackie nr 457, 457A, 457Z
Więcej informacji o punkcie

Uchwała, opis w Diariuszu

 

24.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1659 i 1715
druki senackie nr 432, 432A, 432B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

25.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1660 i 1716
druki senackie nr 433, 433A, 433B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

26.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1661 i 1717
druki senackie nr 434, 434A, 434B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

27.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1662 i 1718
druki senackie nr 435, 435A, 435B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

28.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1663 i 1719
druki senackie nr 436, 436A, 436B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

29.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1664 i 1720
druki senackie nr 437, 437A, 437B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

30.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1665 i 1721
druki senackie nr 438, 438A, 438B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

31.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. (Senat skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia)
druk senacki nr 353, 353S
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 

32.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Mikołaja Kopernika, jednego z największych uczonych w historii świata. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 417, 417S
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu