Ostatnia zmiana pliku: 15.10.2003 r.

45. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

18 i 19 września 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1532, 1818, 1818-A
druki senackie nr 468, 468A, 468B, 468Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. . (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1598, 1817, 1817-A, do druku 1598
druki senackie nr 469, 469A, 469B, 469Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych ustaw. . (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1265, 1805
druki senackie nr 465, 465A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw. . (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1024, 1814
druki senackie nr 466, 466A, 466Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie felczera. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1118, 1756, 1756-A
druki senackie nr 464, 464A, 464Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1775, 1839
druki senackie nr 467, 467A, 467B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Dodatkowego Protokołu do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, z dnia 13 października 1995 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1747, 1790
druki senackie nr 463, 463A, 463B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości. (Senat skierował projekt do komisji)
druki senackie nr 384, 384S
Więcej informacji o punkcie
opis w Diariuszu

 

9.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie przyszłego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Senat podjął uchwałę w sprawie projektu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
druk senacki nr 470, 470S
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2002 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Senat zapoznał się z Informacją Rzecznika Praw Dziecka
druki senackie nr 415
Więcej informacji o punkcie
opis w Diariuszu

 

11.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości. Senat przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania nieruchomości oraz podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy
druki senackie nr 384, 384S, 384X
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu