Ostatnia zmiana pliku: 29 października 2003 r.

46. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

8 i 9 października 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 1964, 1996
druki senackie nr 478, 478A, 478B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 1774, do druku 1774 i 1919
druki senackie nr 475, 475A, 475B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 1776, 1838, 1838-A
druki senackie nr 474, 474A, 474B, 474Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 1799, 1969
druki senackie 483, 483A, 483B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1777, 1980
druki senackie 484, 484A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 1803, do druku 1803, 1952
druki senackie nr 472, 472A, 472B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 1772, 1927, 1927-A
druki senackie 486, 486A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 1748, 1962
druk senacki 479, 479A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 1448, 1837, 1837-A
druki senackie nr 473, 473A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 1782,do druku 1782 cz. I i II, 1918
druki senackie nr 476, 476A, 476B, 476Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 530, do druku 530, 1903
Druk senacki nr 482, 482A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 1167, do druku 1167, 1167-A, 1813, 1813-A
druki senackie 485, 485A , 485Z
Więcej informacji o punkcie

Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1822, 2005
druki senackie nr 493, 493A, 493Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2026, 2043, 2043 A
druki senackie 492, 492A, 492B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 1836, 1954
druki senackie 487, 487A, 487B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 1909, 1956
druki senackie 480, 480A, 480B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o uzupełnieniu
i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.
(Ustawa przyjęta bez poprawek)

druki sejmowe 1851, 1955
druki senackie 481, 481A, 481B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 1825 i 1917
druki senackie nr 471, 471A, 471B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 1713 i 1789
druki senackie nr 477, 477A, 477B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

20.

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności za rok 2002, z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
druk senacki nr 382 (druk w formacie pdf)
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 

21.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. (Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy)
druki senackie nr 353, 353S, 353X
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.


UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu