Ostatnia zmiana pliku: 24 października 2003 r.

47. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

22 i 23 października 2003 r.


Złożenie ślubowania przez senatora wybranego w wyborach uzupełniających w dniu 12 października 2003 r.

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w XXV rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II.
Senat podjął uchwałę w XXV rocznice rozpoczęcia pontyfikatu Jego Świętobliwości Jana PawłaII
druki senackie nr 488, 488S, 488X
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2025, 2062, 2062-A
druki senackie nr 501, 501A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1945, 1973, 1973-A
druki senackie nr 489, 489A, 489B, 489Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1800, do druku 1800, 1970, 1970-A
druki senackie nr 495, 495A, 495B, 495Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1804, do druku 1804, 1971, 1971-A
druki senackie nr 494, 494A, 494B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1751, do druku 1751, 1992, 1992-A
druki senackie nr 496, 496A, 496B, 496Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1815, 2000, 2000-A
druki senackie nr 491, 491A, 491Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1847, 1965
druki senackie nr 490, 490A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 


- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

* - projekt pilny


UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.


Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenie w Diariuszu