Ostatnia zmiana pliku: 10 grudnia 2003 r.

48. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

5, 6 i 7 listopada 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1051, do druku 1051, 1852, 2001, 2001-A
druki senackie nr 498, 498A, 498Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1645, do druku 1645, 1712, do druku 1712, 1853, akty wykonawcze, 2056, 2056-A
druki senackie nr 511, 511A, 511Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1843, 2057, 2057-A
druki senackie nr 512, 512A, 512Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1732, 1732-A, 2065, do druku 2065, 2065-A
druki senackie nr 513, 513A, 513B, 513Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1162, do druku 1162, 1966, 1966-A
druki senackie nr 500, 500A, 500B, 500C, 500Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1833, 1977, 1977-A
druki senackie nr 497, 497A, 497Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 1175, 1924, 1924-A
druki senackie nr 499, 499A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1872 i 2024
druki senackie nr 506, 506A, 506B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2029, do druku 2029, 2064, 2064A
druki senackie nr 507, 507A, 507B, 507Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1807, 2018, 2018A
druki senackie nr 509, 509A, 509Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1933, 2085, do druku 2085, 2085-A
druki senackie nr 514, 514A, 514Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1556, 2027
druki senackie nr 508, 508A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 1345, 1972, 1972A
druki senackie nr 505, 505A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisanej w Warszawie dnia 26 marca 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1939 i 2003
druki senackie nr 502, 502A, 502B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1912 i 1991
druki senackie nr 503, 503A, 503B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi I/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina, sporządzonej w Katowicach dnia 25 sierpnia 2001 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1938 i 1998
druki senackie nr 504, 504A, 504B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

17.

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji)
druk senacki nr 510
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.


Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu