Ostatnia zmiana pliku: 10 grudnia 2003 r.

49. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

20 i 21 listopada 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1975, 2095, 2095-A
druki senackie nr 524, 524A, 524Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1960, 2077
druki senackie nr 515, 515A, 515B, 515Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie zastępczej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 1459, 1923, 1923-A
druki senackie nr 518, 518A, 518B, 518Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1298, do druku nr 1298, 1981, 1981-A
druki senackie nr 516, 516A, 516Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1849, 2023, 2023-A
druki senackie nr 517, 517A, 517B, 517Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2111, 2194
druki senackie nr 526, 526A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1421, 2151, 2151-A
druki senackie nr 527, 527A, 527Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1555, 2063, 2063-A
druki senackie nr 522, 522A, 522Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

* * *

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.


Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu