Ostatnia zmiana pliku: 20 stycznia 2004 r.

50. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

3, 4 i 10 grudnia 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 1463, do druku 1463, 1778, 2061, 2061-A
druki senackie nr 521, 521A, 521Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1835, 2076, 2076-A
druki senackie nr 523, 523A, 523B, 523Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1666, 2153, do druku 2153, 2153-A
druki senackie nr 528, 528A, 528B, 528Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1911, 2099, 2099-A
druki senackie nr 529, 529A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1875, 2073, 2073-A
druki senackie nr 530, 530A, 530Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1978, 2146
druk senackie nr 525, 525A, 525B, 525Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1967, 2075, 2075-A
druki senackie nr 520, 520A, 520B, 520Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

8.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o wniosku oskarżycieli prywatnych w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Henryka Stokłosy. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 531
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Zmiany w składzie komisji senackiej (Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany w komisji senackiej)
druk senacki nr 547
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu