Ostatnia zmiana pliku: 20 stycznia 2004 r.

51. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

10 i 11 grudnia 2003 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o doświadczeniach na zwierzętach. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1873, 2145, 2145A
druki senackie nr 537, 537A, 537B, 537C, 537Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2163, 2227
druki senackie nr 536, 536A, 536B, 536Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2082, do druku 2082, 2197, 2197A
druki senackie nr 540, 540A, 540B, 540Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 627, do druku 627, 2046, 2046A
druki senackie nr 544, 544A, 544Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie roślin. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1846, do druku 1846, 2147, 2147A
druki senackie nr 543, 543A, 543B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1990, do druku 1990, 2148, 2148A
druki senackie nr 538, 538A, 538B, 538Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 449, do druku 449, 450, 516, do druku 516, 772, do druku 772, do druku 2156, 2156, 2156A
druki senackie nr 545, 545A, 545B, 545Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2091, 2210, 2210A
druki senackie nr 541, 541A, 541B, 541Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 2034, do druku 2034, 2212
druki senackie nr 535, 535A, 535B, 535Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2089, 2166, 2166A
druki senackie nr 542, 542A, 542B, 542Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe 1600, 2108, 2108A
druki senackie nr 546, 546A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

12

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2143, 2249
druki senackie nr 539, 539A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2028, 2139
druki senackie nr 532, 532A, 532B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2008, 2137
druki senackie nr 533, 533A, 533B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1979, 2049
druki senackie nr 534, 534A, 534B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2280, do druku 2280
druki senackie nr 549, 549A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu