Ostatnia zmiana pliku: 20.01.2003 r.

52. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

17 grudnia 2003 r.


1.

Informacja o przebiegu i rezultatach Konferencji Międzyrządowej w sprawie projektu "Konstytucji dla Europy", która odbyła się w Brukseli w dniach 12 i 13 grudnia 2003 r.
Opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2292, 2317, 2317A
druki senackie nr 563, 563A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2114, 2235, 2235A
druki senackie nr 551, 551A, 551B, 551Z
Uchwała, opis Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy uchylającej ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2276, 2289, 2318, 2318A
druki senackie nr 552, 552A, 552B,
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2086, do druku 2086: 2086-x_c1, 2086-x_c2, 2086-x_c3, 2238, 2238-A
druki senackie nr 550, 550A, 550B, 550Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2279, 2299, do druku 2299
druki senackie nr 562, 562A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 2291, 2316, 2316A
druki senackie nr 564, 564A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2246, 2274, 2274A
druki senackie nr 553, 553A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu