Ostatnia zmiana pliku: 22 stycznia 2004 r.

53. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

8 i 9 stycznia 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku akcyzowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1769, do druku 1769, 2223, do druku 2223, do druku 2223-A, 2223-A
druki senackie nr 565, 565A, 565Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2203, 2282
druki senackie nr 566, 566A, 566Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1607, 2169, 2169-A
druki senackie nr 558, 558A, 558B, 558Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2039, 2321, do druku 2321, 2321-A
druki senackie nr 567, 567A, 567Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2180, 2225
druki senackie nr 554, 554A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 917, do druku 917, 2239
druki senackie nr 555, 555A, 555B, 555Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2093, do druku 2093, 2237, 2237-A
druki senackie nr 559, 559A, 559B, 559Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2110, do druku 2110, 2236
druki senackie nr 557, 557A, 557B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2120, 2303, 2303-A
druki senackie nr 569, 569A, 569B, 569Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 roku pomiędzy Polską a Szwajcarią. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2205, 2269
druki senackie nr 561, 561A, 561B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2112, do druku 2112, 2215
druki senackie nr 556, 556A, 556B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2144, 2216
druki senackie nr 560, 560A, 560B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2255, 2326
druki senackie nr 570, 570A, 570B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Zmiana w składzie komisji senackiej. Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji
druk senacki nr 573
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne

Sprawozdanie stenograficzne - wersja pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu Senatu