Ostatnia zmiana pliku: 04 lutego 2004 r.

55. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

28 i 29 stycznia 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Senat odrzucił ustawę)
druki sejmowe nr 984, do druku 984, 1910, 2267, 2267A
druki senackie nr 580, 580A, 580B, 580Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie informacji oświatowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1708, 2270
druki senackie nr 581, 581A, 581B, 581Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2033, 2355,
druki senackie nr 576, 576A, 576Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1640, 2250,, 2250-A
druki senackie nr 579, 579A, 579B, 579Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie nazwy Akademia Morska w Szczecinie. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2366, 2392
druki senackie nr 582, 582A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2254, 2354
druki senackie nr 577, 577A, 577B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wycofaniu zastrzeżeń do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2275
druki senackie nr 578, 578A, 578B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Wybór przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 588
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy Prawo zamówień publicznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2218, do druku 2218, 2417, do druku 2417, 2417-A, do druku 2417-A
druki senackie nr 583, 583A, 583B, 583C, 583Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.