Ostatnia zmiana pliku: 25 lutego 2004 r.

56. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

11, 12 lutego 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2277, 2378, 2378-A, do druku 2378-A
druki senackie nr 584, 584A, 584B, 584C, 584Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2388, 2440
druk senacki nr 590, 590A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2432, 2474
druk senacki nr 591, 591A, 591Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr
2393, 2408, 2480
druk senacki nr 594, 594A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1845, 2424, 2424-A
druki senackie nr 587, 587A, 587B, 587Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2221, 2350, 2350-A
druk senacki nr 585, 585A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1932, 2398, do druku 2398, 2398-A
druk senacki nr 592, 592A, 592Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2149, 2308, do druku 2149 i 2308, 2273, do druku 2273, 2273-A
druk senacki nr 593, 593A, 593B, 593Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2189, do druku 2189, 2422, 2422-A
druk senacki 595, 595A, 595B, 595Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2336, do druku 2336, 2423, 2423-A
druk senacki nr 596, 596A, 596B, 596Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmian do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2310, 2396
druk senacki nr 586, 586A, 586B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Senat skierował projekt do komisji
druki senackie nr 575, 575S
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 

13.

Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie utworzenia w gminach stanowisk pracy o zakresie obowiązków polegającym na pomocy w sporządzaniu przez rolników wniosków mających na celu pozyskanie środków Unii Europejskiej. Senat skierował projekt do komisji
druk senacki nr 571, 571S
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 

14.

Trzecie czytanie projektu rezolucji w sprawie utworzenia w gminach stanowisk pracy o zakresie obowiązków polegającym na pomocy w sporządzaniu przez rolników wniosków mających na celu pozyskanie środków Unii Europejskiej. (Senat odrzucił projekt)
druki senackie nr 571, 571S, 571X

 

 

 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu